Batsie, Daniel

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
7:00          
         
8:00          
         
9:00          
         
10:00          
         
11:00          
         
12:00          
         
1:00       EMS-1050-TW1
BLP 401A
EMS-1050-TW1
BLP 401A
EMS-1050-TW1
BLP 401A
EMS-1050-TW1
BLP 401A
EMS-1050-TW1
BLP 401A
 
       
2:00        
       
3:00        
       
4:00        
       
5:00          
         
6:00          
         
7:00          
         
8:00          
         
9:00          
         

Faculty Information

Office: Office Hours:
Phone:
Email: